Create your own banner at mybannermaker.com!

STATISTIK 2 : PEMBANGUNAN DAN SOSIOEKONOMI KG. BATU MANIKAR


KEGIATAN EKONOMI DAN JENIS PEKERJAAN

Bil.

Jenis / Bidang

Bilangan Penduduk Yang Terlibat

1

Kedai Runcit

3

2

Kedai Makan

1

3

Peniaga Di Pasar

2

4

Nelayan

7

5

Guru

6

6

SESB

1

7

Bomba

1

8

JKR

9

9

Perbadanan Labuan

2

10

Lain-Lain (Kerajaan)

58

11

Lain-Lain (Swasta)

46


JUMLAH KESELURUHAN

136

0 comments: